Volg een cursus van MR Academie!

Naast onze uitgebreide online academie biedt MR Academie ook een Basiscursus medezeggenschap aan. Tijdens deze cursus van 2,5 uur geeft een cursusleider de MR uitleg over de rol, positie, taken en rechten van de MR en is er gelegenheid om vragen te stellen. De cursus kan zowel fysiek op school als online via Zoom georganiseerd worden. Leden van MR Academie krijgen 15% korting op de cursus. Lees verder voor meer informatie. Aanvragen kan onderaan de pagina.

Wilt u een andere cursus vonden dan onze basiscursus? Bijvoorbeeld over financiën, fusie of vergaderen? Daarvoor kunt u terecht bij de VOO.

mr-academie-intro-510

Praktische informatie

  • Aantal deelnemers: maximaal 15. Deze cursus met meer deelnemers organiseren? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
  • Doelgroep: leden van de (G)MR
  • Tijdsduur: 2,5 uur plus mogelijk voorbereidende oefeningen en naslagwerk
  • Te ontvangen materialen: zakboek medezeggenschap

Kosten

  • Leden MR Academie: €932,87 | Maximaal 10 deelnemers. Bij meer deelnemers geldt een meerprijs van € 25,- per persoon.
  • Niet-leden: €1.097,50 | Maximaal 10 deelnemers. Bij meer deelnemers geldt een meerprijs van €25,- per persoon.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief reiskosten (afhankelijk van de reistijd- en afstand) en maatwerkkosten (à €152,50). Hiermee kan de cursusleider een voorgesprek voeren en belangrijke documenten vooraf doornemen.

Kosten voor deze cursus worden vergoed

Alle redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor het werk als MR-lid, scholingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van het bevoegd gezag (artikel 28 lid 2 WMS). De kosten van deze cursus worden dan ook vergoed door de schoolleiding of het schoolbestuur. Toestemming vragen is niet nodig. Stel het bevoegd gezag wel vooraf op de hoogte van de kosten en het doel ervan. Dit geldt ook voor het MR Academie-lidmaatschap. Word als (G)MR lid van de MR Academie en ontvang 15% korting op deze cursus, op begeleiding en maak gebruik van de MR Academie Helpdesk.

Over onze Basiscursus medezeggenschap

Bent u nieuw in de medezeggenschapsraad (MR) in het primair of voortgezet onderwijs, of wilt u uw basiskennis weer toetsen? Dan is de Basiscursus medezeggenschap dé cursus voor u. Het is van belang dat MR-leden gedegen kennis hebben van hun rol, taken en rechten. Elke school moet een MR hebben, waar personeelsleden, ouders en (in het voortgezet onderwijs) leerlingen samen belangrijke besluiten nemen over het beleid op school. MR-leden vertegenwoordigen de achterban en denken kritisch-constructief mee met het bevoegd gezag.

Tijden de basiscursus krijgt u inzicht in de formele en informele positie van de medezeggenschapsraad (het wat). We gaan in op de verschillende rechten en taken die de MR heeft, maar ook kijken we naar de documenten die de MR moet kennen en de positie van de MR binnen de schoolorganisatie. Met de kennis die u tijdens deze cursus opdoet, heeft u een gedegen basis om de wettelijke kant van het MR-werk te begrijpen.

In het eerste deel van de cursus staan we stil bij de rol en positie van de MR binnen de schoolorganisatie. Hoe kan de MR én het bestuur controleren, én de achterban vertegenwoordigen én ook nog zelf initiatieven nemen? En hoe verhouden de MR en de GMR en de bestuurder en de directie zich tot elkaar? Daarnaast staan we in dit deel stil bij hoe MR-leden conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) worden verkozen en welke algemene taken de MR heeft.

In het tweede deel duiken we verder in op de WMS en de rechten die de MR heeft: het recht om informatie te krijgen, om initiatief te nemen, om te mogen overleggen, om advies te geven en om instemming te geven op bepaalde voorstellen. Welke implicaties heeft elk recht precies en welke procedures zijn daarover vastgelegd? Het doel van dit deel is dat de MR een aantal van zijn eigen rechten leert kennen en weet waar in de wet deze rechten staan.

In het derde en laatste deel wordt nader ingegaan op een aantal belangrijke documenten die elk MR-lid moet kennen. De WMS bevat landelijke afspraken over de organisatie van medezeggenschap, maar er zijn ook zaken die op het niveau van de stichting of school worden bepaald. Zo is er een medezeggenschapsstatuut op niveau van de stichting die ingaat op de organisatie van medezeggenschap binnen de stichting. Verder kent elke (G)MR/school een eigen medezeggenschapsreglement met afspraken onder meer over het aantal leden van de MR, hoe de MR met de achterban communiceert en termijnen.

Na deze cursus:

  • kent u de basisuitgangspunten van het werk als MR-lid;
  • kent u de belangrijkste bevoegdheden van de MR;
  • weet u welke documenten voor de MR van belang zijn;
  • kent u de faciliteiten waar u als MR-lid recht op heeft.

Aanvraagformulier cursus

"*" geeft vereiste velden aan

A. Wat zijn uw gegevens?

2. Wat is uw e-mailadres?*
 

B. Wat zijn de gegevens van uw organisatie?

5. Wat is het adres van uw school/organisatie?*
 

C. Wat zijn uw wensen?

7. Wilt u dat we de cursus bij u op locatie of online (via Zoom) verzorgen?*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.