MR Academie wordt inhoudelijk gedragen door specialisten met vele jaren ervaring in de medezeggenschap:

Janny Arends begon al met het versterken van de medezeggenschap in 1992, toen bij ouderorganisatie in de kinderopvang Boink. Later is zij zich gaan toeleggen op medezeggenschap in het funderend onderwijs. Zij is geregeld betrokken bij evaluatie en aanpassingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen en auteur van het Zakboek Medezeggenschap, dat door duizenden leden van medezeggenschapsraden wordt gebruikt.

 

Bram Buskoop is werkzaam als beleidsadviseur medezeggenschap en heeft al veel theoretische en praktische ervaring in medezeggenschap. Zo was hij lid en voorzitter van zowel de centrale medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam als de faculteitsraad Onderwijs & Opvoeding.

Deze en andere deskundigen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor alle content van MR Academie. Daarnaast kunt u met hen te maken krijgen als u gebruikmaakt van de helpdesk.

MR Academie is een initiatief van:

en is mede mogelijk gemaakt door het Project Versterking Medezeggenschap.