MR Academie wordt inhoudelijk gedragen door specialisten met vele jaren ervaring in de medezeggenschap:

Janny Arends begon al met het versterken van de medezeggenschap in 1992, toen bij ouderorganisatie in de kinderopvang Boink. Later is zij zich gaan toeleggen op medezeggenschap in het funderend onderwijs. Zij is geregeld betrokken bij evaluatie en aanpassingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen en auteur van het Zakboek Medezeggenschap, dat door duizenden leden van medezeggenschapsraden wordt gebruikt.

 

Bram Buskoop is werkzaam als beleidsadviseur medezeggenschap en heeft ondanks zijn jonge leeftijd al veel praktische ervaring, opgedaan sinds 2014. Zo was hij lid en voorzitter van zowel de centrale medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam als de faculteitsraad Onderwijs & Opvoeding.

 

Elles Verschoor kent de medezeggenschap ook goed vanaf de andere kant van de tafel. Zo was ze ruim 14 jaar directeur in het basisonderwijs (op drie verschillende scholen) en heeft ze altijd actief gewerkt aan het in positie brengen van de medezeggenschap. Maar ook was ze vele jaren lid van MR's en GMR's, dus geen praktisch aspect van het werk in de MR is haar onbekend.

Deze en andere deskundigen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor alle content van MR Academie. Daarnaast kunt u met hen te maken krijgen als u gebruikmaakt van de helpdesk.

MR Academie is een initiatief van:

Pluvo

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Wikipedia

Bestand:Logo VOO nieuw.svg - Wikipedia

en is mede mogelijk gemaakt door het Project Versterking Medezeggenschap.

 

mr-academie